Meditaatio

Meditaatio historiassa ja nykyajassa

Meditaatio on tuhansia vuosia vanha harjoitusmenetelmä, jonka avulla on mahdollista tutustua paremmin oman mielen toimintaan. Keskittymiskykyä, rauhallisuutta ja läsnäoloa kehittävänä harjoituksen juuret ovat itämaisissa kulttuureissa, mutta viime vuosisadan lopulta alkaen on meditaatio yleistynyt myös länsimaissa. Triratnan kursseilla opetetaan buddhalaista meditaatiota. Siinä keskiössä on arkinen ja konkreettinen mieleen tutustuminen ja sen toiminnan parempi ymmärrys.

Meditaatio mielen harjoituksena

Kun oman mielen toiminta tulee meditaatiossa tutummaksi, on harjoituksen avulla mahdollista hidastaa vinhasti pyörivää ajatusten ja tunnereaktioitten ”nauhaa”. Näin syntyy vähitellen yhä enemmän mahdollisuuksia valita, miten toimia eri tilanteissa, sekä ymmärrystä siitä, että omiin mielentiloihin voi vaikuttaa. Tällöin ihminen ei pelkästään reagoi ulkoisiin ja sisäisiin ärsykkeisiin vaan on tietoinen näiden ärsykkeiden luonteesta ja syntymisestä. Samalla syntyy myös ymmärrystä siitä, millaiset mielentilat aiheuttavat vahinkoa ja millaiset johtavat mielen avartumiseen. Buddhalaisessa meditaatiossa ei pyritä ”hyviin” meditaatioihin tai erityisiin tajunnantiloihin vaan itsensä tuntemiseen ja kehittämiseen. Meditaatio on itseensä tutustumista ja vastuun ottamista omista mielentiloista.

Tällä sivulla on lyhyesti kuvattu meditaatioon valmistautumista, sekä kaksi Triratnan perustavinta meditaatioharjoitusta, joiden opettamisesta alkeiskursseilla lähdetään. Meditoida voi myös ilman ohjausta, mutta harjoituksen etenemiseksi on hyödyllistä saada kokeneen opettajan keskustelevaa ohjausta. Tähän tarjoavat mahdollisuuden erilaiset meditaatiokurssit.


Meditaatioon valmistautuminen

– Ryhdikäs ja rento asento
– Tietoisuus kehon tuntemuksista, tunnetilasta ja ajatuksista
– Tietoinen päätös keskittyä harjoitukseen

Ystävällisyys: Suhtaudu ystävällisellä asenteella kaikkeen itsessäsi ilmenevään.
Tyytyväisyys: Hyväksy itsesi sellaisena kuin sillä hetkellä olet. Älä torju mitään kokemuksessasi. Palauta mieleen harjoituksen tarkoitus.
Luottamus: Kehitä luottamusta siihen, että pystyt tekemään harjoitusta.
Innostus: Kehitä edellisten tekijöitten pohjalta halua tehdä harjoitusta.


Meditaatioharjoitus 1: Hengityksen tarkkaaminen

Harjoituksen kolmessa ensimmäisessä vaiheessa pyritään olemaan tietoisia koko hengitystapahtumasta. Neljännessä vaiheessa huomio tarkennetaan.

1. Merkitse hengitys numerolla uloshengityksen jälkeen.
2. Merkitse hengitys numerolla juuri ennen sisäänhengitystä.
3. Tarkkaile hengitystä laskematta.
4. Tarkenna huomio pisteeseen, jossa hengitys ensimmäisen ja viimeisen kerran koskettaa kehoa (sieraimien ja ylähuulen välinen alue).

Kun keskittyminen hajoaa, palaa rauhallisesti takaisin hengitykseen. Jos tämä ei onnistu, palaa takaisin kokonaistuntemukseen itsestäsi juuri sillä hetkellä – ja vasta sen jälkeen hengitykseen. Harjoituksessa pyritään yksinkertaisesti olemaan tietoisia hengityksestä, ei vaikuttamaan siihen tai ohjaamaan sitä. Näin kehittyy mielentyyneyttä ja keskittymiskykyä, joiden avulla ihminen pystyy eheyttämään kokemus- taan ja elämäänsä.


Meditaatioharjoitus 2: Metta Bhavana – Ystävällisen asenteen kehittäminen

Kun olet ensin valmistautunut harjoitukseen, pyri saamaan yhteys itsessäsi jo oleviin ystävällisiin tunteisiin.

1. Kehitä ystävällistä asennetta itseäsi kohtaan.
2. Kehitä ystävällistä asennetta ystävää kohtaan.
3. Kehitä ystävällistä asennetta neutraalia ihmistä kohtaan.
4. Kehitä ystävällistä asennetta hankalaa ihmistä kohtaan.
5. Kehitä ystävällistä asennetta kaikkia neljän edellisen vaiheen ihmisiä kohtaan ja laajenna sitten ystävällistä asennettasi koskemaan kaikkia eläviä olentoja.

Olennaista Metta Bhavanassa on halu vahvistaa ystävällistä asennetta, ei yksittäisten harjoitusten voimakkuus tai miellyttävyys. – Harjoituksessa työstetään omia tunnereaktioita itseä ja muita ihmisiä kohtaan. Kun tuot mieleesi ihmisen, pyri aina tunnistamaan reaktiosi häntä kohtaan. Näin tiedät, mikä on lähtökohtasi etkä eksy mielikuvitusleikkeihin.

Perinteiset fraasit:
Toivottavasti minulla/hänellä/heillä menee hyvin
Toivottavasti minä/hän/he ovat onnellisia
Toivottavasti minä/hän/he eivät joudu kärsimään
Toivottavasti minä/hän/he kehittyvät henkisesti


Mainokset